Ochrana údajů

Veškeré informace a vysvětlení na těchto internetových stránkách nejsou závazné. Společnost CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost a úplnost obsahu. Neposkytujeme žádnou záruku a nezaručujeme žádné vlastnosti výrobku. Z obsahu internetových stránek nelze vyvozovat žádné právní nároky. Chyby v obsahu budou opraveny ihned, jakmile se o nich dozvíte. Obsah internetových stránek nemusí být trvale aktuální z důvodu časového zpoždění aktualizace. Proto se nás informujte o stavu, technických detailech a dostupnosti produktů a služeb. Odkazy na jiné internetové stránky nejsou trvale kontrolovány. Nepřebíráme proto žádnou odpovědnost za obsah odkazovaných stránek.

Stahování dat a softwaru

Společnost CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH neručí za správnost údajů a softwaru, které lze stáhnout z internetových stránek. Software je kontrolován společností CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH na přítomnost virů. Přesto doporučujeme, abyste data a software po stažení zkontrolovali na přítomnost virů pomocí nejnovějšího softwaru pro vyhledávání virů.

Autorská práva a jiná zvláštní ochranná práva

Obsah těchto internetových stránek je chráněn autorskými právy. Jedna kopie informací na internetových stránkách může být uložena na jednom počítači pro nekomerční a osobní interní použití. Grafiky, texty, loga, obrázky atd. lze stahovat, reprodukovat, kopírovat, upravovat, publikovat, posílat, přenášet nebo používat v jakékoli jiné formě pouze s písemným souhlasem společnosti CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH. Uvedené názvy produktů a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo značkami. Neoprávněné použití může vést k nárokům na náhradu škody a soudní zákaz.

Ochrana osobních údajů a důvěrnosti

Nemůžeme zaručit, že informace nebo osobní údaje, které nám byly předány, nebudou během přenosu "zachyceny" třetími stranami.

Odpovědnost

Společnost CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH neodpovídá za žádné škody, zejména za přímé nebo nepřímé následné škody, ztrátu dat, ušlý zisk, výpadky systému nebo výroby, které vzniknou v důsledku používání těchto internetových stránek nebo stahování dat. Vyloučení odpovědnosti neplatí v případě škody způsobené používáním internetových stránek nebo stahováním dat z úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Právní vztahy mezi vámi a společností CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH vyplývající z používání internetových stránek se řídí právním řádem Spolkové republiky Německo. V případě právních sporů s registrovanými obchodníky vyplývajících z používání těchto internetových stránek je místně příslušné sídlo společnosti CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH v Haigeru.

Ochrana údajů

Společnost CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH by ráda podpořila důvěru uživatelů ve web a z tohoto důvodu zveřejňuje nakládání s osobními údaji. V následujícím textu se dozvíte, jaké informace se shromažďují a jak se s nimi nakládá.

Vysvětlení ochrany údajů

Zpravidla máte přístup na všechny internetové stránky společnosti CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH, aniž byste museli poskytovat jakékoli osobní údaje. Pokud je v jednotlivých případech vyžadováno vaše jméno, adresa nebo jiné osobní údaje, budete o tom předem informováni. Vaše osobní údaje o používání slouží k tomu, aby pro vás byly služby společnosti CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH co nejpříjemnější a abychom je mohli zlepšovat. Pokud se rozhodnete poskytnout společnosti CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH osobní údaje prostřednictvím internetu, např. za účelem korespondence nebo zadání objednávky, bude s těmito údaji nakládáno s péčí v souladu s přísnými předpisy německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG). Při přístupu na webové stránky společnosti CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH získává společnost CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH uživatelské údaje, které se ukládají z bezpečnostních důvodů a mohou umožnit identifikaci (např. IP adresa, datum, čas a zobrazené stránky). Tyto údaje společnost CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH analyzuje, aby se dozvěděla o chování uživatelů a sestavila statistiky. Při všech opatřeních jsou dodržovány vysoké bezpečnostní standardy zákona o ochraně údajů v telekomunikacích (TDDSG) a nařízení o ochraně údajů telekomunikačních společností (TDSV). Nepoužívají se žádné osobní údaje. Statistické vyhodnocení anonymizovaných datových záznamů je vyhrazeno. Další informace o ochraně údajů ve Spolkové republice Německo naleznete zde: www.bfd.bund.de.

Poskytování osobních údajů třetím stranám

Pokud jsou údaje předávány poskytovatelům služeb v rámci zpracování údajů o objednávkách, jsou tito poskytovatelé služeb vázáni zákonem BDSG, dalšími právními předpisy a smluvně zásadami ochrany osobních údajů společnosti CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH. Pokud to společnosti CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH ukládá zákon nebo soudní příkaz, poskytne společnost CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH vaše údaje v požadovaném rozsahu a subjektům, které jsou oprávněny tyto údaje získat. Společnost CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH neposkytne vaše údaje třetím stranám za žádným jiným účelem bez vašeho výslovného souhlasu.

Právo na odvolání

Pokud požádáte společnost CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH, aby vaše osobní údaje nepoužívala pro další kontakt a/nebo aby je vymazala, budeme postupovat odpovídajícím způsobem. Zrušení nebo vymazání se netýká údajů, které jsou nezbytně nutné pro zpracování objednávky nebo pro obchodní účely. Vezměte prosím na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy již nelze personalizovanou službu poskytovat, protože je založena na použití údajů zákazníka.

Používání souborů cookie

V souborech cookie se během online relace shromažďují textové informace, které se ukládají do zvláštního souboru ve formátu ASCII (cookie.txt) na pevném disku uživatele. Místo uložení souboru cookie v počítači uživatele je řízeno prohlížečem WWW uživatele. Soubory cookie jsou informace, které se při příští návštěvě online odesílají zpět na server. Číst je může pouze server, který je předtím uložil. Společnost CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH používá soubory cookie pouze tehdy, pokud jsou nezbytně nutné pro uživatelské funkce nebo pro usnadnění navigace na webových stránkách. Tyto informace nejsou poskytovány třetím stranám, protože soubory cookie se používají pouze pro výše uvedené účely. Většina prohlížečů je nastavena na automatické přijímání souborů cookie. Tuto funkci však lze v prohlížeči kdykoli deaktivovat. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás upozornil, jakmile budou soubory cookie odeslány.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc ("Google"). Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají (viz výše). Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. V případě, že je na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena společností Google. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Na těchto webových stránkách je aktivní anonymizace IP. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek.

IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Shromažďování údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Bude nastaven opt-out cookie, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek:

Deaktivace služby Google Analytics

Deaktivace služby Google Analytics:

Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na tomto odkazu.

 

Zpravodaj

Chcete-li dostávat newsletter nabízený na našich webových stránkách, můžete se zaregistrovat pomocí našeho formuláře. Používáme takzvaný postup double opt-in. V tomto případě je na zadanou e-mailovou adresu nejprve odeslán potvrzovací e-mail s žádostí o potvrzení. Registrace se stane účinnou až po kliknutí na aktivační odkaz obsažený v potvrzovacím e-mailu. Vaše údaje, které nám předáte, používáme výhradně k zasílání newsletteru, který může obsahovat informace nebo nabídku. K zasílání newsletteru používáme službu rapidmail. Vaše údaje jsou proto předávány společnosti rapidmail GmbH. Společnost rapidmail GmbH přitom nesmí používat vaše údaje k jiným účelům, než je zasílání newsletteru. Společnost rapidmail GmbH nesmí vaše údaje předávat ani prodávat. rapidmail je německý certifikovaný poskytovatel softwaru pro zasílání newsletterů, který byl pečlivě vybrán v souladu s požadavky DSGVO a BDSG. Svůj souhlas s ukládáním údajů a jejich použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, např. prostřednictvím odkazu pro odhlášení z odběru newsletteru.

Odkazy na další webové stránky

Webové stránky společnosti CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Společnost CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH nemá žádný vliv na redakční obsah jiných webových stránek a na dodržování předpisů o ochraně osobních údajů ze strany jejich provozovatelů.

Reklama

Webové stránky společnosti CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH obvykle neobsahují reklamní prostor. V opačném případě je reklama doručována prostřednictvím externích reklamních serverů. Údaje shromážděné v souvislosti s online reklamou (AdImpressions, AdKlicks) se používají výhradně ke statistickému vyhodnocení a k přípravě zpráv pro zadavatele reklamy. Při tomto procesu se nepoužívají žádné osobní údaje. Soubory cookie mohou být použity při poskytování reklamy, aniž by na to společnost CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH měla jakýkoli vliv.

 

Dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost nové obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (DSGVO). Proto jsme odpovídajícím způsobem upravili naše prohlášení o ochraně osobních údajů: www.cloos.de/public/company/DSE_Cloos_07_2019_DE.pdf.

Na vaše dotazy rád odpoví náš pověřenec pro ochranu osobních údajů Jürgen Engelhardt (e-mail: datenschutz@cloos.de, telefon: +49 (0)2773/85-536).