Gegevensbescherming

Alle informatie en uitleg op deze internetpagina's zijn niet bindend. CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de inhoud. Er wordt geen garantie gegeven en er wordt geen zekerheid gegeven over de producteigenschappen. Aan de inhoud van de internetpagina's kunnen geen juridische claims worden ontleend. Fouten in de inhoud worden onmiddellijk gecorrigeerd zodra zij bekend zijn. Het is mogelijk dat de inhoud van de internetpagina's niet permanent actueel is omdat deze met vertraging wordt bijgewerkt. Vraag ons daarom naar de status, technische details en beschikbaarheid van producten en diensten. Links naar andere internetsites worden niet permanent gecontroleerd. Daarom aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van gelinkte pagina's.

Downloaden van gegevens en software

CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH staat niet in voor de juistheid van gegevens en software die van de internetpagina's kunnen worden gedownload. De software wordt door CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH gecontroleerd op virussen. Niettemin raden wij aan gegevens en software na het downloaden te controleren op virussen met behulp van de nieuwste viruszoeksoftware.

Auteursrechten en andere bijzondere beschermingsrechten

De inhoud van deze internetpagina's is auteursrechtelijk beschermd. Eén kopie van de informatie op de internetpagina's mag op één computer worden opgeslagen voor niet-commercieel en persoonlijk intern gebruik. Het downloaden, reproduceren, kopiëren, wijzigen, publiceren, verzenden, doorgeven of anderszins gebruiken van afbeeldingen, teksten, logo's, beelden enz. is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH. Genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen geregistreerde handelsmerken of merken zijn. Ongeoorloofd gebruik kan leiden tot vorderingen tot schadevergoeding en een rechterlijk bevel.

Bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

Wij kunnen niet garanderen dat informatie of persoonlijke gegevens die naar ons worden verzonden niet door derden worden "onderschept" tijdens de overdracht.

Aansprakelijkheid

CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH is niet aansprakelijk voor schade, met name voor directe of indirecte gevolgschade, verlies van gegevens, winstderving, systeem- of productiestilstand, die voortvloeit uit het gebruik van deze internetpagina's of het downloaden van gegevens. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in geval van schade veroorzaakt door het gebruik van de internetpagina's of het downloaden van gegevens door opzet of grove nalatigheid. De rechtsverhouding tussen u en CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH die voortvloeit uit het gebruik van de internetpagina's is onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. In geval van juridische geschillen met geregistreerde handelaren die voortvloeien uit het gebruik van deze internetpagina's, is de bevoegde rechtbank de zetel van CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH in Haiger.

Gegevensbescherming

CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH wil het vertrouwen van de gebruiker in het web bevorderen en maakt daarom de omgang met persoonsgegevens openbaar. Hieronder leest u welke informatie wordt verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan.

Uitleg over gegevensbescherming

In de regel kunt u alle internetpagina's van CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH raadplegen zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Indien in individuele gevallen uw naam, adres of andere persoonlijke gegevens nodig zijn, wordt u daarvan vooraf op de hoogte gesteld. Uw persoonlijke gebruiksgegevens worden gebruikt om de dienstverlening van CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH voor u zo aangenaam mogelijk te maken en te verbeteren. Indien u besluit CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH via het internet persoonlijke gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld voor correspondentiedoeleinden of om een bestelling te plaatsen, worden deze gegevens zorgvuldig behandeld volgens de strenge voorschriften van de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG). Wanneer u de website van CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH bezoekt, ontvangt CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH gebruikersgegevens die voor veiligheidsdoeleinden worden opgeslagen en die identificatie mogelijk maken (bijv. IP-adres, datum, tijd en bekeken pagina's). Deze gegevens worden door CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH geanalyseerd om het gebruikersgedrag te leren kennen en statistieken op te stellen. Bij alle maatregelen worden de hoge veiligheidsnormen van de wet op de gegevensbescherming bij telediensten (TDDSG) en de verordening op de gegevensbescherming bij telecommunicatiebedrijven (TDSV) in acht genomen. Er worden geen persoonsgegevens gebruikt. De statistische evaluatie van geanonimiseerde gegevensrecords is voorbehouden. Meer informatie over gegevensbescherming in de Bondsrepubliek Duitsland vindt u hier: www.bfd.bund.de.

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden

Indien in het kader van de verwerking van bestelgegevens gegevens aan dienstverleners worden doorgegeven, zijn deze dienstverleners gebonden aan de BDSG, andere wettelijke voorschriften en contractueel aan het privacybeleid van CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH. Voor zover CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH hiertoe verplicht wordt door de wet of een gerechtelijk bevel, zal CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH uw gegevens bekendmaken in de mate waarin dit vereist is en aan de instanties die gerechtigd zijn deze gegevens te ontvangen. CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH zal uw gegevens niet aan derden doorgeven voor andere doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Recht van herroeping

Indien u CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH verzoekt uw persoonlijke gegevens niet meer te gebruiken voor verder contact en/of deze te verwijderen, zullen wij dienovereenkomstig handelen. Gegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor de verwerking van bestellingen of voor commerciële doeleinden worden niet beïnvloed door een annulering of verwijdering. Wij vragen uw begrip voor het feit dat in geval van annulering de gepersonaliseerde dienst niet langer kan worden verleend, aangezien deze gebaseerd is op het gebruik van klantgegevens.

Gebruik van cookies

In cookies wordt tekstinformatie verzameld tijdens een onlinesessie en opgeslagen in een speciaal bestand in ASCII-formaat (cookie.txt) op de harde schijf van de gebruiker. Waar de cookie op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen, wordt bepaald door de WWW-browser van de gebruiker. Cookies zijn stukjes informatie die bij een volgend online bezoek naar de server worden teruggestuurd. Ze kunnen alleen worden gelezen door de server die ze eerder heeft opgeslagen. CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH gebruikt cookies alleen als ze dringend nodig zijn voor gebruikersfuncties of om de navigatie op de websites te vergemakkelijken. De informatie wordt niet beschikbaar gesteld aan derden, aangezien cookies alleen worden gebruikt voor bovengenoemde doeleinden. De meeste browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. Deze functie kan echter te allen tijde in de browser worden uitgeschakeld. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt zodra cookies worden verzonden.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken (zie hierboven). De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het geval dat IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Op deze website is IP-anonimisering actief. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren.

Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.

U kunt het verzamelen door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld, waardoor het verzamelen van uw gegevens bij een bezoek aan deze website in de toekomst wordt voorkomen:

Google Analyticsdeactiveren

Deactivering van Google Analytics:

U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verstrekt en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de op deze link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren.

 

Nieuwsbrief

Om de op onze website aangeboden nieuwsbrief te ontvangen, kunt u zich inschrijven via ons formulier. Wij gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure. In dat geval wordt eerst een bevestigingsmail gestuurd naar het door u opgegeven e-mailadres met een verzoek om bevestiging. De registratie wordt pas effectief als u op de activeringslink in de bevestigingsmail klikt. Wij gebruiken uw gegevens die aan ons zijn doorgegeven uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief, die informatie of een aanbieding kan bevatten. Wij gebruiken rapidmail om onze nieuwsbrief te versturen. Uw gegevens worden daarom aan rapidmail GmbH doorgegeven. Daarbij is het rapidmail GmbH verboden uw gegevens voor andere doeleinden dan het verzenden van de nieuwsbrief te gebruiken. Het is rapidmail GmbH niet toegestaan uw gegevens door te geven of te verkopen. rapidmail is een Duitse, gecertificeerde nieuwsbrief software provider, die zorgvuldig geselecteerd is volgens de eisen van de DSGVO en de BDSG. U kunt uw toestemming voor de opslag van gegevens en het gebruik ervan voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Links naar andere websites

De webpagina's van CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH kunnen links naar andere websites bevatten. CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH heeft geen invloed op de redactionele inhoud van andere websites en op de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming door hun exploitanten.

Reclame

De webpagina's van CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH bevatten normaliter geen advertentieruimte. In het tegenovergestelde geval wordt de reclame geleverd via externe advertentieservers. De gegevens die in verband met online reclame (AdImpressions, AdKlicks) worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor statistische evaluatie en voor het maken van rapporten voor reclameklanten. Hierbij worden geen persoonsgegevens gebruikt. Cookies kunnen worden gebruikt voor de levering van reclame zonder dat CARL CLOOS SCHWEISSTECHNIK GMBH daar enige invloed op heeft.

 

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie in werking getreden. Daarom hebben wij onze verklaring inzake gegevensbescherming dienovereenkomstig aangepast: www.cloos.de/public/company/DSE_Cloos_07_2019_DE.pdf.

Onze functionaris voor gegevensbescherming Jürgen Engelhardt (e-mail: datenschutz@cloos.de, telefoon: +49 (0)2773/85-536) beantwoordt graag uw vragen.